Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Poronin w ciągu DW 961”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-20/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 266/2020/ZDW
DATA ZAWARCIA UMOWY: 16 grudnia 2020 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Poronin w ciągu DW 961”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Stanisław Karpiel FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „EFER” ul. Szlak Papieski 76, 34-521 Ząb

Oryginał umowy znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 – Wydział Zamówień Publicznych.