Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa i obsługa 2 liczników rowerzystów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-94/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 225/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.11.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa i obsługa 2 liczników rowerzystów"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Jacek Duda AMRECO ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 lok. 26, 31-234 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.