Data publikacji:
13.01.2021
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie przez Kancelarię/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na kompleksowej obsłudze prawnej Zamawiającego w zakresie merytorycznych zadań
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-139/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 2/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 04.01.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonywanie przez Kancelarię/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na kompleksowej obsłudze prawnej Zamawiającego w zakresie merytorycznych zadań"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Piątkowska ul. Narutowicza 14/2, 31-214 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta