Data publikacji:
20.01.2021
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych instalacji alarmowych antywłamaniowych oraz instalacji telewizji przemysłowej we wskazanych obiektach w latach 2021-2023
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-108/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 252/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.12.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych instalacji alarmowych antywłamaniowych oraz instalacji telewizji przemysłowej we wskazanych obiektach w latach 2021-2023"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa – Przedstawicielstwo w Krakowie ul. Odlewnicza 73, 30-142 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta