Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.02.2021
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń medycznych mających na celu sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zleceniodawcy, zwanymi dalej osobami uprawnionymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy
Numer postępowania / zamówienia:
ZUM/UM - 9/2021
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.01.2021r.
Numer umowy: 5/2021/ZDW

Strony umowy:
Zleceniodawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Zleceniobiorca: ZUM M-P-K Sp.z o.o. ul. J. Brożka 1, 30-347 Kraków

Przedmiot umowy: Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń medycznych mających na celu sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zleceniodawcy, zwanymi dalej osobami uprawnionymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych