Data publikacji:
29.03.2021
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 36 działek położonych w woj. małopolskim na podstawie art. 97, 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), polegającej na określeniu wartości rynkowej w/w nieruchomości
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-1/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 8/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 17.02.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 36 działek położonych w woj. małopolskim na podstawie art. 97, 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), polegającej na określeniu wartości rynkowej w/w nieruchomości"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Gajda ul. Podzamcze 18, 33-100 Tarnów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta