Data publikacji:
21.05.2021
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanego do pracy w sieci ASG-EUPOS
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-41/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 95/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 25.06.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanego do pracy w sieci ASG-EUPOS"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : NaviGate Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A.Kapusta