Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla pojazdów ZDW/RDW w ramach systemu utrzymania dróg wojewódzkich GPS
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 10.06.2009 r.
Numer umowy: 79/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Polkomtel S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3
Przedmiot umowy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla pojazdów ZDW/RDW w ramach systemu utrzymania dróg wojewódzkich GPS
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pe;lna treśc umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych