Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewidencyjnych nr 1389/3, 1391, 1392 i 1393 – obr. Kluszkowce, jednostka ewidencyjna Czorsztyn, powiat nowotarski
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy 21.01.2009

Numer umowy: 6 /2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: „POSESJA” Biuro Wyceny i Pośrednictwa Nieruchomości z siedzibą
Os. Połoniny 5/5, 34-460 Szczawnica,

Przedmiot umowy : Wykonania w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewidencyjnych nr 1389/3, 1391, 1392 i 1393 – obr. Kluszkowce, jednostka ewidencyjna Czorsztyn, powiat nowotarski
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych