Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania dodatkowych koncepcji obejścia Dobczyc
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
UMOWA NR 18/2009/ZDW

  • Umowa
J. Wąs