Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizą wrażliwości, analizą ryzyka i analizą oddziaływania na środowisko oraz wnioskiem aplikacyjnym dla zadania pn. „Modernizacja drogi Hańczowa – granica państwa”
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy 25 marca 2009r

Numer umowy: 24 /2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: OPTIMA Baca Robert, z siedzibą Zławieś Mała ul. Przy Lesie 3, 87-134 Zławieś Wielka,

Przedmiot umowy : Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizą wrażliwości, analizą ryzyka i analizą oddziaływania na środowisko oraz wnioskiem aplikacyjnym dla zadania pn. „Modernizacja drogi Hańczowa – granica państwa
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych