Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Stróżowianka w m. Gorlice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna w km 56 170”
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 12 maja 2009r.

Numer umowy: 61/ 2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: „POYRY INFRA” Spółka z o.o. ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków

Przedmiot umowy : Nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Stróżowianka w m. Gorlice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna w km 56 170”, opracowanej przez firmę POYRY INFRA Sp. z o.o. ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych