Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Iwanowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 21 kwietnia 2009 r

Numer umowy: 41/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: Biuro Projektów Inżynieryjnych TORUS s.c E. Kiec, G.Wożniak, z siedzibą ul. Plastusia 4, 31-985 Kraków

Przedmiot umowy : Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Iwanowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych