Data publikacji:
30.07.2010
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.
Numer postępowania / zamówienia:
2/2010
Umowa:
Data zawarcia umowy : 21.06.2010r
Numer umowy : RDW-J-V-21/2010
Usługi transportowe samochodem ciężarowym przy bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Usługi Transportowo – Koparkowe z siedzibą w Chełm 63, 32-340 Wolbrom
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski