Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obrębie: dz. 234/1, 467/8, 467/9 i 481/6 obr. Opatkowice, gm. Proszowice, dz. 541/1, 150/1, 243/1, 250/1,151/3, 211/1, 145/11, 284/1, 146/1, 130/7, 130/5, 130/9,132/1,270/1, 408/3,501/5,277/1 obr. Klimontów, gm. Proszowice, dz. 282/2, 282/3 obr. Biórków Mały, gm. Koniusza, dz. 464/16 Biórków Wielki, gm. Koniusza, dz. 149/4 obr. Łyszkowice, gm. Koniusza, dz.238/12 obr. Sulechów, gm. Kocmyrzów Luborzyca, dz. 481/1 i 420/1 obr.Dojazdów, gm. Kocmyrzów Luborzyca, dz.12/1 obr. Pietrzejowice, gm. Kocmyrzów Luborzyca, dz.210/1 i 205/1 obr. Luborzyca, gm. Kocmyrzów Luborzycsa oraz wycena dz. 544/22 i 544/20 obr. Klimontów
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30.04.2009r.

Numer umowy: 48/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: Panem Zbigniewem Kruk zamieszkałym Prusy 41, 32-010 Kraków, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Nieruchomości „KATASTER”z siedzibą Prusy 41, 32-010 Kocmyrzów wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod Nr 749

Przedmiot umowy : Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obrębie: dz. 234/1, 467/8, 467/9 i 481/6 obr. Opatkowice, gm. Proszowice, dz. 541/1, 150/1, 243/1, 250/1,151/3, 211/1, 145/11, 284/1, 146/1, 130/7, 130/5, 130/9,132/1,270/1, 408/3,501/5,277/1 obr. Klimontów, gm. Proszowice, dz. 282/2, 282/3 obr. Biórków Mały, gm. Koniusza, dz. 464/16 Biórków Wielki, gm. Koniusza, dz. 149/4 obr. Łyszkowice, gm. Koniusza, dz.238/12 obr. Sulechów, gm. Kocmyrzów Luborzyca, dz. 481/1 i 420/1 obr.Dojazdów, gm. Kocmyrzów Luborzyca, dz.12/1 obr. Pietrzejowice, gm. Kocmyrzów Luborzyca, dz.210/1 i 205/1 obr. Luborzyca, gm. Kocmyrzów Luborzycsa oraz wycena dz. 544/22 i 544/20 obr. Klimontów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych