Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i osadzenie nowych futryn drzwiowych,położenie wykładziny.Prace będą przeprowadzane w trzech pokojach i korytarzu Wydziału ds. Pracowniczych w budynku ZDW w Krakowie ul.Głowackiego 56.
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 9 czerwca 2009r.
Numer umowy: 78/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Marek Krzywda 32-088 Korzkiew 11
Przedmiot umowy: Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i osadzenie nowych futryn drzwiowych,położenie wykładziny.Prace będą przeprowadzane w trzech pokojach i korytarzu Wydziału ds. Pracowniczych w budynku ZDW w Krakowie ul.Głowackiego 56.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych