Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2113
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWM/ZP-37/2009 Wykonanie analiz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych... usługi
107 ZP7IX/09 Zabezpieczenie skarpy i remont chodnika w m. Raba Wyżna w km 5 150... roboty budowlane
108 ZP-RDW-K-39/2009 Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach... usługi
109 ZP 10 IX/09 Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz roboty budowlane
110 RDW.NS/ZP-03-IX/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
111 ZP8IX/09 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej... roboty budowlane
112 ZP 5 IX/09 Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I... roboty budowlane
113 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
114 RDWT/ZP-35/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
115 ZP-25/RJ/2009 Usuwanie skutków powodzi – naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
116 ZP 4 IX / 09 Zabezpieczenie koryta potoku Ścieklec oraz stabilizacja gruntu (... roboty budowlane
117 ZP-26/RJ/2009 Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu... usługi
118 RDWM/ZP-38/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
119 ZP2X/09 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
120 Wykaz umów: roboty, dostawy, usługi dostawy
Strona 8 z 141