Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZP 3 X/09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy... usługi
122 RDWT/ZP-37/2009 Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
123 RDWM/ZP-45/2009 Remont chodnika w m. Zebrzydowice w ciągu DW nr 953. roboty budowlane
124 ZP-27/RJ/2009 Wycinka i cięcia bezpieczeństwa drzew oraz wycinka krzewów i... usługi
125 RDWT/ZP-39/2009 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyska... roboty budowlane
126 RDWM/ZP-46/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
127 ZP 1XI/09 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg... usługi
128 ZP 2XI/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
129 ZP-28/RJ/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
130 Zp 5 X/09 Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w m. Stryszawa- zaprojektuj i... roboty budowlane
131 RDWT/ZP-41/2009 Pobranie i zbadanie jakości wód opadowych i roztopowych w punktach... usługi
132 RDWT/ZP-42/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
133 ZP-RDW-K-44/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
134 ZP3XI/09 Wykonanie robót związanych z utrzymaniem nośności mostu na potoku... roboty budowlane
135 ZP-29/RJ/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
Strona 9 z 142