Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
17 RDWT/ZP-15/2009 Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości... roboty budowlane
18 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
19 RDWT/ZP-17/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
20 RDWM/ZP-13/2009 Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna... roboty budowlane
21 RDWM/ZP-10/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
22 RDWM/ZP-17/2009 Remont mostu na potoku Rybny w m. Zawoja – zamówienie dodatkowe do... roboty budowlane
23 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi... roboty budowlane
24 dostawy
25 ZP 3 VI / 09 Remont przepustów w m. Czasław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 z... roboty budowlane
26 ZP-RDW-K-25/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791... roboty budowlane
27 RDWM/ZP-19/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z... usługi
28 ZP-17/RJ/2009 Remont dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w... roboty budowlane
29 ZP-RDW-K-24/2009 Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w m.Alwernia w ciągu drogi... roboty budowlane
30 ZP-RDW-K-19/2009 Czyszczenie osadników i separatorów wraz z wywozem i... usługi
Strona 2 z 142