Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDW.NS/ZP-01-VII/2009 „Oczyszczenie separatorów i osadników znajdujących się w pasie... usługi
32 ZP-RDW-K-30/2009 Remont korpusu drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka roboty budowlane
33 RDWM/ZP-20/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
34 ZP 4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
35 RDW.NS/ZP-02-VII/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
36 RDWM/ZP-21/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956 w m. Sułkowice, ul... roboty budowlane
37 RDW.NS/ZP-04-VII/2009 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
38 ZP-RDW-K-29/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
39 RDW.NS/ZP-05-VII/2009 „Naprawa umocnień koryta potoku Lejowy pod mostem oraz w jego... roboty budowlane
40 RDW.NS/ZP-06-VII/2009 „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 957 odcinek Krowiarki –... roboty budowlane
41 RDWT/ZP-18/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
42 RDWM/ZP-22/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
43 ZP-19/RJ/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
44 RDWM/ZP-23/2009 Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów... roboty budowlane
45 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
Strona 3 z 141