Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4... usługi
77 Umowa nr RDWT/U-40/ZP-14/2009 „Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi... roboty budowlane
78 Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009 Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi... roboty budowlane
79 RDWM/ZP-28/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
80 RDW.NS/ZP-05-VIII/2009 „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości... dostawy
81 RDWT/ZP-26/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
82 RDW.NS/ZP-06-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
83 ZP 3 VIII / 09 Remont mostu na potoku b. n. w m. Florynka. roboty budowlane
84 ZP 4 VIII/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków-Chełmek, etap II –... roboty budowlane
85 RDW.NS/ZP-07-VIII/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
86 ZP-23/RJ/2009 Dostawa kruszywa do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach dostawy
87 ZP 1 IX/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
88 ZP 5VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
89 RDW.NS/ZP-03-VIII/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
90 ZN / 1 / 2009 Dozór budynków w okresie 01-10-2009 do 30-09-2010 z podziałem na... usługi
Strona 6 z 142