Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZP-24/RJ/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
92 ZP 2IX/09 Dostawa dwóch sztuk wytwornic solanki dostawy
93 ZP-RDW-K-36/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
94 RDWM/ZP-31/2009 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową... roboty budowlane
95 RDW.NS/ZP-01-IX/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu drogi w m... roboty budowlane
96 RDWM/ZP-32/2009 Wymiana pokładu mostu drewnianego w ciągu DW nr 966 w m. Tymowa. roboty budowlane
97 ZP 6 IX 09 Prowadzenie badań archeologicznych w pasie drogi woj. nr 776... usługi
98 ZP-RDW-K-37/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ? 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
99 RDWM/ZP-33/2009 Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na... roboty budowlane
100 RDWT/ZP-31/2009 Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku... roboty budowlane
101 RDWT/ZP-33/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem w odcinkach... dostawy
102 RDWM/ZP-34/2009 Wykonanie przeglądów rocznych 58 sztuk obiektów mostowych w ciągu... usługi
103 ZP9IX/09 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa... dostawy
104 RDWM/ZP-35/2009 Czyszczenie ciągów kanalizacji wraz ze studzienkami na terenie RDW w... usługi
105 RDWT/ZP-32/2009 Dostawa 70 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla... dostawy
Strona 7 z 142