Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2101 ZP-RDW-K-25/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791... roboty budowlane
2102 ZP-RDW-K-271-2-1/10 Odśnieżanie chodników przy drogach wojewódzkich województwa... usługi
2103 ZP-RDW-K-29/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
2104 ZP-RDW-K-30/2009 Remont korpusu drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka roboty budowlane
2105 ZP-RDW-K-33/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791 Odc... roboty budowlane
2106 ZP-RDW-K-36/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
2107 ZP-RDW-K-37/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ? 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
2108 ZP-RDW-K-39/2009 Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach... usługi
2109 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
2110 ZP-RDW-K-44/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
2111 ZP-RDW-K-45/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacjiświetlnej oraz stacji... usługi
2112 ZP-ZDW-DN-4-271-3/15 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg... usługi
2113 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
2114 ZP2VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, projektów... usługi
2115 ZP2X/09 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
Strona 141 z 142