Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w... usługi
2 usługi
3 dostawy
4 dostawy
5 dostawy
6 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
7 RDWK-271-1-5/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-12/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – -Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-54/23 Rozbudowa skrzyżowań DW 933 z drogami gminnymi w m. Brzeszcze –... usługi
10 ZDW-DN-4-271-44/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 967 w m. Winiary – opracowanie... usługi
11 RDWK-271-1-7/20 „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 „ roboty budowlane
12 RDWK-271-1-14/2018 „Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
13 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
14 ZDW-DI-3-271-1-88/12 " Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
15 RDWNS-271-1-25/14 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu... roboty budowlane
Strona 1 z 142