Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWJ-271-1-15/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Odbudowa skarp, stożków i... roboty budowlane
107 RDWM-271-1-5/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Przywrócenie przejezdności DW... roboty budowlane
108 RDWT-271-33/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - przywrócenie przejezdności DW... roboty budowlane
109 RDWT-271-40/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - przywrócenie przejezdności DW... roboty budowlane
110 RDWJ-271-1-13/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont chodników i urządzeń... roboty budowlane
111 ZDW-DI-3-271-65/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont nawierzchni DW 949 w m... roboty budowlane
112 RDWJ-271-1-9/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont nawierzchni DW nr 965... roboty budowlane
113 RDWT-271-50/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont poboczy, rowów, skarp,... roboty budowlane
114 RDWT-271-49/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów i mostów - DW... roboty budowlane
115 RDWJ-271-1-8/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów na drogach... roboty budowlane
116 RDWM-271-1-26/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Remont przepustu w ciągu DW 966... roboty budowlane
117 RDWJ-271-1-7/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont rowów, poboczy i... roboty budowlane
118 ZDW-DI-3-271-83/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Udrożnienie rowów, uzupełnienie... roboty budowlane
119 ZDW-DI-3-271-104/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Udrożnienie rowów, uzupełnienie... roboty budowlane
120 RDWM-271-1-9/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Udrożnienie rowów, uzupełnienie... roboty budowlane
Strona 8 z 142