Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWM-271-1-10/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Uzupełnienie obrywów skarp,... roboty budowlane
122 RDWM-271-1-27/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Zabezpieczenie narzutem... roboty budowlane
123 RDWM-271-1-11/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Zabezpieczenie obrywu skarp i... roboty budowlane
124 RDWM-271-1-19/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Zabezpieczenie obrywu skarpy... roboty budowlane
125 RDWM-271-1-18/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Zabezpieczenie obrywu skarpy... roboty budowlane
126 RDWM-271-1-13/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Czyszczenie i remont... roboty budowlane
127 ZDW-DN-4-271-32/15 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – most na rzece Soła w m. Łęki DW... roboty budowlane
128 ZDW-DI-3-271-88/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Naprawa korpusu drogowego,... roboty budowlane
129 ZDW-DI-3-271-71/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – naprawa uszkodzonego mostu na... roboty budowlane
130 ZDW-DI-3-271-87/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Naprawa zniszczonych skarp,... roboty budowlane
131 RDWT-271-25/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – oczyszczenie i remont... roboty budowlane
132 RDWT-271-53/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – oczyszczenie i remont... roboty budowlane
133 RDWT-271-26/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – oczyszczenie kanalizacji... usługi
134 RDW-K-271-1-5/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Odbudowa i umocnienie skarpy... roboty budowlane
135 RDWT-271-46-10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – przywrócenie przejezdności DW... roboty budowlane
Strona 9 z 142