Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DI-3-271-74/10 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonej... roboty budowlane
17 RDWNS-271-1-9/15 "Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
18 RDWNS-271-1-13/13 "Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu" dostawy
19 RDWNS-271-1-3/11 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
20 RDWNS-271-1-2/13 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
21 RDWNS-271-1-16/13 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
22 ZDW-DI-3-271-105/13 "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice -... roboty budowlane
23 RDWNS-271-1-14-11 "Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
24 RDWNS-271-1-24/11 "Naprawa nawierzchni mostów w ciągu DW 968” roboty budowlane
25 RDWNS-271-1-15/13 "Naprawa nawierzchni mostów w ciągu DW nr 968" - zamówienie... roboty budowlane
26 ZDW-DI3-271-1-54/11 "Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ludźmierska (DW... roboty budowlane
27 RDWNS-271-1-30/10 "Poprawa odwodnienia DW nr 975" usługi
28 ZDW-DI-3-271-28/12 "Przystosowanie ciągów dróg wojewódzkich do ważenia pojazdów... roboty budowlane
29 ZDW-DI-3-271-75/12 "Remont drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od skrzyżowania z DK nr... roboty budowlane
30 ZDW-DI-3-271-99/12 "Remont instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
Strona 2 z 142