Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWK-271-1-12/2014 "Remont nawierzchni DW 948 w m.Kęty” roboty budowlane
32 RDWNS-271-1-26/11 "Remont nawierzchni DW 971 w m. Powroźnik - zamówienie uzupełniające... roboty budowlane
33 RDWNS-271-1-27/11 "Remont nawierzchni DW 971 w m. Powroźnik - zamówienie uzupełniające... roboty budowlane
34 RDWNS-271-1-24/10 "Remont nawierzchni jezdni odcinka DW nr 971 w m. Powroźnik" roboty budowlane
35 ZDW-DI-3-271-1-83/12 "Remont orynnowania i pokrycia dachu budynku Obwodu Drogowego Babice". roboty budowlane
36 ZDW-DI-3-271-41/10 "Remont wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Bochnia -... roboty budowlane
37 RDWNS-271-1-6/13 "Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych DW 971 i 981 -... roboty budowlane
38 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
39 ZDW-DI-3-271-55/12 "Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie wielkości hałasu dla... usługi
40 ZDW-DN-4-271-71/14 "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego uszkodzonego mostu w m... usługi
41 ZDW-DN4-271-46/14 ,,Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Proszowice-Ostrów”... roboty budowlane
42 ZDW-DN4-271-118/15 ,,Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich –... roboty budowlane
43 ZDW-DI3-271-62/12 ,,Przebudowa zatoki autobusowej, peronu przystankowego i ciągów... roboty budowlane
44 RDWNS-271-1-13/11 ,,Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
45 ZDW-DN4-271-96/15 ,,Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc.120 km 2 150-2... roboty budowlane
Strona 3 z 142