Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DI3-271-5/12 ,,Wbudowanie krawężników wraz z wykonaniem poboczy i odwodnienia... roboty budowlane
47 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
48 RDWK-271-1-19/ 2018 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
49 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
50 RDWK-271-1-20/18 1. Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania... usługi
51 RDWK-271-1-2/18 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego... roboty budowlane
52 RDWK-271-1-3/18 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego... roboty budowlane
53 RDWK-271-1-3/20 1.” Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW 949... roboty budowlane
54 RDW-K-271-1-6/10 : Bieżąca likwidacja skutków powodzi – umocnienie i uzupełnienie... roboty budowlane
55 RDW-k-271/1/18/10 : Remont skrzyżowania w m. Kwaczała DW 780 roboty budowlane
56 ZDW-DI-3-272-65/12 Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Obwodu Drogowego w Kętach roboty budowlane
57 ZDW-DI-3-271-68/12 Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Obwodu Drogowego w Kętach roboty budowlane
58 ZDW-DI-3-271-20/12 Aktualizacja i wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu dla... usługi
59 ZDW-DN-4-271-3/20 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
60 ZDW-DN-4-271-17/19 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
Strona 4 z 142