Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWT-271-51/10 Bieżąca likw. skutków pow.i – remont poboczy, rowów, skarp,... roboty budowlane
92 ZDW-DI-3-271-113/10 Bieżąca likwidacja skutków - Remont kamiennego muru oporowego w... roboty budowlane
93 RDWM-271-1-28/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Remont nawierzchni DW 965 w m... roboty budowlane
94 RDWM-271-1-25/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Czyszczenie kanalizacji... roboty budowlane
95 RDWM-271-1-16/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Czyszczenie kanalizacji... roboty budowlane
96 ZDW-DI-3-271-90/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - czyszczenie kanalizacji... roboty budowlane
97 RDWM-271-1-17/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Czyszczenie kanalizacji... roboty budowlane
98 RDWJ-271-1-18/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - czyszczenie kanalizacji na... usługi
99 RDWM-271-1-30/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Czyszczenie rowów na odcinku... usługi
100 RDWM-271-1-29/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Czyszczenie rowów w ciągu DW... usługi
101 RDWM-271-1-7/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Likwidacja obrywów skarp i... roboty budowlane
102 RDWM-271-1-23/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Likwidacja obrywów skarp,... roboty budowlane
103 RDWM-271-1-15/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Likwidacja obrywów skarp,... roboty budowlane
104 RDWJ-271-1-6/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonych poboczy na... roboty budowlane
105 RDWJ-271-1-19/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Odbudowa skarp, stożków i... roboty budowlane
Strona 7 z 141