Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2114
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-8/20 System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich. dostawy
137 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
138 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
139 ZDW-DN-4-271-66/20 Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska –... dostawy
140 ZDW-DN-4-271-74/20 Dostawa 2 szt. samochodów dostawczych dostawy
141 RDWT-271-1-7/20 „Dostawa ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł... dostawy
142 ZDW-DN-4-271-81/20 Dostawa samochodów osobowych –z podziałem na części dostawy
143 ZDW-DN-4-271-86/20 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
144 ZDW-DN-4-271-3/21 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
145 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
146 ZDW-DN-4-271-64/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
147 ZDW-DN-4-271-73/21 Dostawa zamiatarki chodnikowej z wyposażeniem dodatkowym dostawy
148 ZDW-DN-4-271-88/21 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
149 ZDW-DN-4-271-89/21 Dostawa sprzętu komputerowego – z podziałem na części dostawy
150 ZDW-DN-4-271-95/21 Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części. dostawy
Strona 10 z 141