Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DI-3-271-2/12 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
62 ZDW-DI-3-271-9/12 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
63 ZDW-DI-3-271-12/12 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu... dostawy
64 RDWNS-271-1-11/12 Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu dostawy
65 RDWK-271-1-9/12 Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW Kraków z/s w Rząsce dostawy
66 ZDW-DI3-271-77/12 Dostawa 4 szt samochodów osobowych dostawy
67 RDWNS-271-1-16/12 „Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
68 ZDW-DI-3-271-82/12 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. dostawy
69 ZDW-DI3-271-86/12 Dostawa 5 szt samochodów dostawczo-osobowych dostawy
70 RDWT-271/12 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
71 RDWM-271-1-8/12 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
72 RDWNS-271-1-18/12 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu” dostawy
73 RDWK-271-1-23/12 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW Kraków z/s w Rząsce” dostawy
74 RDWT-271-11/12 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
75 RDWK-271-1-24/2012 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
Strona 5 z 141