Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWM-271-1-9/12 Dostawa rur stalowych dla RDW w Myślenicach. dostawy
77 ZDW-DI3-271-96/12 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na zadania. dostawy
78 ZDW-DI-3-271-1-88/12 " Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
79 ZDW-DI-3-271-95/12 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
80 RDWJ-271-1-1/13 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dostawy
81 RDWNS-271-1-1/13 „Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
82 RDWT-271-1/13 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
83 RDWM-271-1-1/13 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
84 ZDW-DI3-271-19/13 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu... dostawy
85 RDWJ-271-1-3/13 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
86 ZDW-DI-3-271-48/13 Zakup sprzętu komputerowego. dostawy
87 ZDW-DI-3-271-76/13 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
88 ZDW-DI3-271-93/13 Dostawa 2 szt. samochodów dostawczo- osobowych dostawy
89 RDWT-271-15/13 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
90 RDWK-271-1-16/13 Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW Kraków z/s w Rząsce dostawy
Strona 6 z 141