Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-81/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-75/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
108 ZDW-DN-4-271-80/22 Modernizacja dachu budynku biurowego – siedziba RDW Nowy Sącz (ul... roboty budowlane
109 ZDW-DN-4-271-77/22 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych, tj. wprowadzania wód... usługi
110 ZDW-DN-4-271-78/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
111 ZDW-DN-4-271-79/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
112 ZDW-DN-4-271-13/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zachodnia Obwodnica Zielonek –... usługi
113 ZDW-DN-4-271-61/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska –edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
114 ZDW-DN-4-271-62/22 Budowa zatoki autobusowej w ciągu DW 955 w m. Jawornik – opracowanie... usługi
115 ZDW-DN-4-271-24/22 Opracowanie wielowariantowych koncepcji zabezpieczenia osuwisk wraz... usługi
116 ZDW-DN-4-271-65/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... usługi
117 ZDW-DN-4-271-27/22 Wykonanie ewidencji tras rowerowych oraz leżących w ich ciągu... usługi
118 ZDW-DN-4-271-66/22 Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi roboty budowlane
119 ZDW-DN-4-271-64/22 Rozbudowa zabytkowego przepustu pod DW 956 na Przełęczy Sanguszki w... usługi
120 ZDW-DN-4-271-12/22 Rozbudowa DW 956 wraz z budową nowego mostu na potoku Harbutówka w... usługi
Strona 8 z 142