Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-27/22 Wykonanie ewidencji tras rowerowych oraz leżących w ich ciągu... usługi
107 ZDW-DN-4-271-66/22 Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi roboty budowlane
108 ZDW-DN-4-271-64/22 Rozbudowa zabytkowego przepustu pod DW 956 na Przełęczy Sanguszki w... usługi
109 ZDW-DN-4-271-12/22 Rozbudowa DW 956 wraz z budową nowego mostu na potoku Harbutówka w... usługi
110 ZDW-DN-4-271-21/22 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m... usługi
111 ZDW-DN-4-271-4/22 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 975 z DW 980 w m. Zakliczyn –... usługi
112 ZDW-DN-4-271-58/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
113 ZDW-DN-4-271-70/22 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
114 ZDW-DN-4-271-67/22 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
115 ZDW-DN-4-271-63/22 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
116 ZDW-DN-4-271-41/22 Bezgotówkowy zakup paliwa LPG do samochodów służbowych ZDW Kraków dostawy
117 ZDW-DN-4-271-40/22 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
118 ZDW-DN-4-271-28/22 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
119 ZDW-DN-4-271-33/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... usługi
120 ZDW-DN-4-271-60/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 8 z 141