Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
151 ZDW-DN-4-271-20/22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
152 ZDW-DN-4-271-14/22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
153 ZDW-DN-4-271-9/22 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1907K (ul. B... usługi
154 ZDW-DN-4-271-10/22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
155 ZDW-DN-4-271-3/22 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg... usługi
156 ZDW-DN-4-271-1/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika... roboty budowlane
157 ZDW-DN-4-271-5/22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
158 ZDW-DN-4-271-2/22 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
159 ZDW-DN-4-271-105/21 Zimowe utrzymanie DW 975 i 980 usługi
160 ZDW-DN-4-271-104/21 Zimowe utrzymanie DW 768 i 964 usługi
161 ZDW-DN-4-271-97/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 969 z DP 1538K i DG 291836K w... usługi
162 ZDW-DN-4-271-102/21 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
163 ZDW-DN-4-271-101/21 Wykonanie okresowych pomiarów hałasu oraz strategicznej mapy hałasu... usługi
164 ZDW-DN-4-271-99/21 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg... usługi
165 ZDW-DN-4-271-87/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania DW 791... usługi
Strona 11 z 142