Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
166 ZDW-DN-4-271-98/21 Maintanance za 2021 r. dla licencji systemu ELO Professional wersja 11 usługi
167 ZDW-DN-4-271-95/21 Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części. dostawy
168 ZDW-DN-4-271-90/21 Wykonanie okresowych pomiarów hałasu oraz strategicznej mapy hałasu... usługi
169 ZDW-DN-4-271-92/21 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika... roboty budowlane
170 ZDW-DN-4-271-91/21 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada roboty budowlane
171 ZDW-DN-4-271-81/21 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1907K (ul. B... usługi
172 ZDW-DN-4-271-89/21 Dostawa sprzętu komputerowego – z podziałem na części dostawy
173 ZDW-DN-4-271-88/21 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
174 ZDW-DN-4-271-86/21 Remont nawierzchni DW 780 w m. Żarki roboty budowlane
175 ZDW-DN-4-271-72/21 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada roboty budowlane
176 ZDW-DN-4-271-79/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Stabilizacja osuwiska celem... usługi
177 ZDW-DN-4-271-76/21 Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie odcinków DW 971 w m. Żegiestów i... usługi
178 ZDW-DN-4-271-77/21 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich – z podziałem na części roboty budowlane
179 ZDW-DN-4-271-75/21 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 – zamówienie... roboty budowlane
180 ZDW-DN-4-271-73/21 Dostawa zamiatarki chodnikowej z wyposażeniem dodatkowym dostawy
Strona 12 z 142