Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2114
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1936 RDWt/ZP-38/2009 Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
1937 RDWT/ZP-34/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś -... roboty budowlane
1938 RDWT/ZP-29/2009 Usuwanie skutków powodzi na DW nr 975 w miejscowości Wojnicz –... roboty budowlane
1939 RDWt/ZP-36/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego drogi... usługi
1940 RDWT/ZP-27/2009 Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 768 i 964 na... roboty budowlane
1941 RDWT/ZP-24/2009 Odtworzenie rowów , plantowanie poboczy na drogach wojewódzkich... roboty budowlane
1942 RDWT/ZP-23/2009 Odtworzenie rowów , plantowanie poboczy na drogach wojewódzkich... roboty budowlane
1943 RDW.NS/ZP-03-XII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
1944 RDW-J-V-51/2009 Oczyszczenie rowów i umocnienie poboczy na drodze wojewódzkiej nr... roboty budowlane
1945 RDW-J-V-49/2009 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakresu i jakości wykonanych robot... roboty budowlane
1946 ZP-18/RJ/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
1947 ZP 6 XI/09 Ubezpieczenie pojazdu UNIMOG w zakresie OC, AC, KR, NW i Assistance... usługi
1948 ZP 1 XII/09 Wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem ooś... usługi
1949 RDWM/ZP-50/2009 Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na... roboty budowlane
1950 RDWM/ZP-49/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
Strona 130 z 141