Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2114
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
196 ZDW-DN-4-271-26/21 Przebudowa DW 768 w m. Koszyce polegająca na budowie chodnika –... usługi
197 ZDW-DN-4-271-27/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1020K (ul... usługi
198 ZDW-DN-4-271-25/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m... usługi
199 ZDW-DN-4-271-32/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
200 ZDW-DN-4-271-18/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
201 ZDW-DN-4-271-17/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
202 ZDW-DN-4-271-16/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
203 ZDW-DN-4-271-15/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
204 ZDW-DN-4-271-4/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
205 ZDW-DN-4-271-38/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
206 ZDW-DN-4-271-28/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
207 ZDW-DN-4-271-29/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
208 ZDW-DN-4-271-30/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
209 ZDW-DN-4-271-31/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
210 ZDW-DN-4-271-39/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 14 z 141