Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2114
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1951 DI-3-271/96/UNSS/09 Dostawa klimatyzatora wraz z montażem dostawy
1952 RDWT/ZP-48/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
1953 ZP 3XII/09 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii... usługi
1954 RDWM/ZP-48/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
1955 RDW.NS/ZP-02-XII/2009 „Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
1956 RDWT/ZP-46/2009 Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym dróg... usługi
1957 RDWT/ZP-47/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
1958 ZP-RDW-K-45/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacjiświetlnej oraz stacji... usługi
1959 RDW.NS/ZP-01-XII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
1960 ZP-30/RJ/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oraz stacji... usługi
1961 RDWM/ZP-47/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
1962 ZP4XI/09 Zamawiający Powiat Nowosądecki Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z... usługi
1963 ZP 5XI/09 Opracowanie studium wykonalności budowy połączenia drogi... usługi
1964 ZP 4 X/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz. Zadanie nr 1 :... roboty budowlane
1965 RDWM/ZP-44/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
Strona 131 z 141