Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1996 ZP-26/RJ/2009 Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu... usługi
1997 ZP 4 IX / 09 Zabezpieczenie koryta potoku Ścieklec oraz stabilizacja gruntu (... roboty budowlane
1998 ZP-25/RJ/2009 Usuwanie skutków powodzi – naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
1999 RDWT/ZP-35/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
2000 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
2001 ZP 5 IX/09 Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I... roboty budowlane
2002 ZP8IX/09 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej... roboty budowlane
2003 RDW.NS/ZP-03-IX/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
2004 ZP 10 IX/09 Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz roboty budowlane
2005 ZP-RDW-K-39/2009 Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach... usługi
2006 ZP7IX/09 Zabezpieczenie skarpy i remont chodnika w m. Raba Wyżna w km 5 150... roboty budowlane
2007 RDWM/ZP-37/2009 Wykonanie analiz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych... usługi
2008 RDWT/ZP-32/2009 Dostawa 70 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla... dostawy
2009 RDWM/ZP-35/2009 Czyszczenie ciągów kanalizacji wraz ze studzienkami na terenie RDW w... usługi
2010 ZP9IX/09 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa... dostawy
Strona 134 z 141