Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2011 RDWM/ZP-34/2009 Wykonanie przeglądów rocznych 58 sztuk obiektów mostowych w ciągu... usługi
2012 RDWT/ZP-33/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem w odcinkach... dostawy
2013 RDWT/ZP-31/2009 Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku... roboty budowlane
2014 RDWM/ZP-33/2009 Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na... roboty budowlane
2015 ZP-RDW-K-37/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ? 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
2016 ZP 6 IX 09 Prowadzenie badań archeologicznych w pasie drogi woj. nr 776... usługi
2017 RDWM/ZP-32/2009 Wymiana pokładu mostu drewnianego w ciągu DW nr 966 w m. Tymowa. roboty budowlane
2018 RDW.NS/ZP-01-IX/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu drogi w m... roboty budowlane
2019 RDWM/ZP-31/2009 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową... roboty budowlane
2020 ZP-RDW-K-36/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
2021 ZP 2IX/09 Dostawa dwóch sztuk wytwornic solanki dostawy
2022 ZP-24/RJ/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
2023 ZN / 1 / 2009 Dozór budynków w okresie 01-10-2009 do 30-09-2010 z podziałem na... usługi
2024 RDW.NS/ZP-03-VIII/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
2025 ZP 5VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
Strona 135 z 141