Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2064
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2041 dostawy
2042 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi... roboty budowlane
2043 RDWM/ZP-17/2009 Remont mostu na potoku Rybny w m. Zawoja – zamówienie dodatkowe do... roboty budowlane
2044 RDWM/ZP-10/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
2045 RDWM/ZP-13/2009 Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna... roboty budowlane
2046 RDWT/ZP-17/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
2047 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
2048 RDWT/ZP-15/2009 Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości... roboty budowlane
2049 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
2050 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
2051 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
2052 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
2053 ZP-RDW-K-20/2009 Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie... roboty budowlane
2054 dostawy
2055 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
Strona 137 z 138