Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-27/23 Przebudowa / rozbudowa DW 964 w m. Strzelce Małe – opracowanie... usługi
47 ZDW-DN-4-271-29/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
48 ZDW-DN-4-271-37/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Wprowadzenie elementów... usługi
49 ZDW-DN-4-271-35/23 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-22/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji... usługi
51 ZDW-DN-4-271-33/23 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
52 ZDW-DN-4-271-30/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-28/23 Rozbiórka mostu tymczasowego na rz. Czarna Orawa wraz z dojazdami w... roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-26/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
55 ZDW-DN-4-271-25/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
56 ZDW-DN-4-271-36/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-32/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
58 ZDW-DN-4-271-23/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
59 ZDW-DN-4-271-24/23 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg... dostawy
60 ZDW-DN-4-271-21/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa mostu w ciągu DW 981 na... usługi
Strona 4 z 142