Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-32/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
47 ZDW-DN-4-271-23/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
48 ZDW-DN-4-271-24/23 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg... dostawy
49 ZDW-DN-4-271-21/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa mostu w ciągu DW 981 na... usługi
50 ZDW-DN-4-271-20/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska –edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
51 ZDW-DN-4-271-15/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 980 z DG 271101K (ul. Kazimierza... usługi
52 ZDW-DN-4-271-19/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-17/23 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
54 ZDW-DN-4-271-12/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
55 ZDW-DN-4-271-14/23 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
56 ZDW-DN-4-271-9/23 Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-11/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
58 ZDW-DN-4-271-5/23 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
59 ZDW-DN-4-271-6/23 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
60 ZDW-DN-4-271-4/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy i mostów w... usługi
Strona 4 z 141