Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-20/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska –edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
62 ZDW-DN-4-271-15/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 980 z DG 271101K (ul. Kazimierza... usługi
63 ZDW-DN-4-271-19/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
64 ZDW-DN-4-271-17/23 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
65 ZDW-DN-4-271-12/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
66 ZDW-DN-4-271-14/23 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
67 ZDW-DN-4-271-9/23 Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową... roboty budowlane
68 ZDW-DN-4-271-11/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
69 ZDW-DN-4-271-5/23 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
70 ZDW-DN-4-271-6/23 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-4/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy i mostów w... usługi
72 ZDW-DN-4-271-132/22 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
73 ZDW-DN-4-271-129/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
74 ZDW-DN-4-271-125/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-131/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
Strona 5 z 142