Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-83/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
92 ZDW-DN-4-271-84/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Szczurowej usługi
93 ZDW-DN-4-271-18/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Wolbromia – etap III usługi
94 ZDW-DN-4-271-85/22 Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-81/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
96 ZDW-DN-4-271-75/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
97 ZDW-DN-4-271-80/22 Modernizacja dachu budynku biurowego – siedziba RDW Nowy Sącz (ul... roboty budowlane
98 ZDW-DN-4-271-77/22 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych, tj. wprowadzania wód... usługi
99 ZDW-DN-4-271-78/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
100 ZDW-DN-4-271-79/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
101 ZDW-DN-4-271-13/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zachodnia Obwodnica Zielonek –... usługi
102 ZDW-DN-4-271-61/22 Realizacja projektów z BO! Małopolska –edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-62/22 Budowa zatoki autobusowej w ciągu DW 955 w m. Jawornik – opracowanie... usługi
104 ZDW-DN-4-271-24/22 Opracowanie wielowariantowych koncepcji zabezpieczenia osuwisk wraz... usługi
105 ZDW-DN-4-271-65/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... usługi
Strona 7 z 141