Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Niedomice
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-18/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 20.08.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-59/ZP-18/2009
Przedmiot umowy: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Niedomice”
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: POLDIM S.A.. 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37 A
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów