Data publikacji:
22.04.2011
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - Odnowa nawierzchni DW 776 w m. Proszowice ul. Brodzińskiego
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-10/11
Wadium:
Wadium nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • Ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • SIWZ
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o uniewaznieniu postepowania(2)
W. Kozerski