Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.12.2012
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
" Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynku „Drogomistrzówki” przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna – Zdrój”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-3-271-1-88/12
Umowa:
Numer umowy : 231/2012/ZDW

Data zawarcia umów : 29.11.2012 r.

na: „ Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynku „Drogomistrzówki” przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna – Zdrój” .


ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA :Andrzej Kołodziej i Pietruszka Tadeusz „Spółka Jawna” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „ANTA” ul. Krajewskiego 27; 33-300 Nowy Sącz
Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.