Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.05.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek” – wielowariantowa koncepcja wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 5 V/09
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 20.07 2009 r.
Numer umowy : 91/2009/ZDW

na: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek” – wielowariantowa koncepcja wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”.

Strony umowy:

ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA :
Konsorcjum firm : Lider - Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka Jawna ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, Partner – Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.