Data publikacji:
26.11.2013
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe ( letnie i zimowe ) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część II . Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, zadanie nr 5. Droga wojewódzka Nr 965 zamówienie uzupełniające do umowy nr RDW-J-V-21/2011 z dnia 29.06. 2011
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-10/13
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy
Umowa:
Data zawarcia umowy : 04.12.2013r
Numer umowy : RDW-J-V-20/2013
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski